Takipçi kaydınız ile Surdurulebiliryasam.net'de ilan edilen bazı çevrimiçi ve/veya fiziksel etkinliklere ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Tüm etkinliklere katılabilmek veya kendi film gösterim etkinliğinizi düzenleyebilmek için ise yakında aktive olacak olan ücretli üyelik seçeneklerini değerlendirebilirsiniz (Üye ve Organizatör). Surdurulebiliryasam.net arşivinde bulunan SYFF seçkilerinden belgesellerle dileyen STK'lar, eğitim kurumları, yerel yönetimler, topluluklar ve şirketler kendi ilgi ve çalışma alanlarına giren konularda, kurumlarına özel kapalı veya herkese açık, çevrimiçi veya fiziksel film gösterim etkinlikleri hatta film festivalleri düzenleyebilir.

Etkinlikler panosundan tüm etkinlikleri takip edebilir ve katılım için kayıt olabilirsiniz.